Hủy

Khu ủy Tin tức

  • 11/05/2014 - 22:40

    Tiền, dự án đổ vào Phú Quốc

    Đã có tới 194 dự án đã đầu tư đến 'đảo ngọc' Phú Quốc thực hiện nhiệm vụ trọng yếu gắn kết với nhau là du lịch và thu hút đầu tư.