Hủy

Khủng hoảng Triều Tiên Tin tức

Triều Tiên bắt đầu bán vàng

Triều Tiên bắt đầu bán vàng

CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu bán lượng lớn vàng cho Trung Quốc trong nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế.