Hủy

Khủng khiếp Tin tức

6 sự thật khủng khiếp về công nghệ

Lượng nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất ra một chiếc máy tính để bàn lên tới gần... 2 tấn, bằng với trọng lượng của một con tê giác.

  • 09/11/2013 - 17:01

    Sức mạnh khủng khiếp của Haiyan

    Haiyan được đánh giá là một trong những cơn bão lớn nhất hành tinh, đổ bộ vào Philippines với sức gió trung bình đạt 320 km/h.
  • 01/06/2012 - 14:54

    FTSE Vietnam Index loại bỏ REE, PET, KDH

    FTSE Vietnam All-share Index cũng loại 5 cổ phiếu DHG, VCF, PGD, ASM và LCG. Trong kỳ tháng 6, 2 chỉ số này không đưa thêm cổ phiếu nào vào danh mục.