Hủy

Kích cầu tín dụng Tin tức

Vay tiêu dùng: Rộng cửa nhưng chớ vội!

Vay tiêu dùng: Rộng cửa nhưng chớ vội!

Kinh tế suy thoái, sức mua yếu, doanh nghiệp hoạt động khó khăn, hàng hóa sản xuất không tiêu thụ được, lượng hàng tồn kho tăng… buộc các ngân hàng phải đẩy mạnh các chương trình cho vay nhu cầu tiêu dùng cá nhân nhằm kích cầu tín dụng. Là thị trường tiềm năng, phân đoạn khách hàng này dự báo có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM.

  • 12/04/2013 - 16:13

    BIDV đề xuất NHNN giảm 0,5% lãi suất

    Theo đại diện BIDV, NHNN nên giảm tiếp lãi suất tạo điều kiện giảm tiếp lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu đầu tư và tiêu dùng.
  • 27/11/2012 - 14:01

    Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng

    Để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng khối khách hàng cá nhân, các ngân hàng đang từng bước kích cầu tiêu dùng của người dân trong dịp lễ, Tết cuối năm.