Hủy

Kiểm tra kho gạo Tin tức

  • 05/07/2014 - 08:54

    Thái Lan tổng kiểm tra kho gạo toàn quốc

    Chính quyền quân sự Thái Lan cho kiểm tra các kho dự trữ gạo toàn quốc khi những cáo buộc tham nhũng liên quan đến chương trình trợ giá chưa sáng tỏ.