Hủy

Kiểm tra Tin tức

  • 05/05/2016 - 09:01

    Tổng kiểm tra tại Formosa Vũng Áng

    Việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại khu kinh tế Vũng Áng Formosa sẽ được kiểm tra theo quyết định của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.