Hủy

Kien an Tin tức

Kiến trúc sức khỏe

Kiến trúc sức khỏe

Lời giải cho sự cân bằng giữa con người - thiên nhiên, công nghiệp hóa - phát triển bền vững.

  • 13/12/2023 - 14:05

    Giao lộ Thời trang & Kiến trúc

    Thế giới thời trang và kiến trúc luôn song hành vì 2 lĩnh vực đều là sự thăng hoa, hoàn thiện của trí tưởng tượng, kỹ thuật và tri thức.