Hủy

Kiều bào Pháp Tin tức

  • 08/11/2019 - 10:30

    Người Việt bốn phương (số 657)

    Tính đến cuối tháng 6.2019, tổng số người nước ngoài tại Nhật là 2,82 triệu người, tăng 3,6% so với thời điểm cuối tháng 12.2018, mức cao nhất từ trước tới nay.