Hủy

Kim ngạch nhập khẩu Tin tức

  • 31/05/2018 - 08:55

    Xuất siêu hơn 26 tỷ USD sang EU

    Nhiều năm qua, Việt Nam luôn thặng dư thương mại trong xuất nhập khẩu với liên minh châu Âu- EU. Riêng năm 2017, xuất siêu thị trường này 26,08 tỷ USD.