Hủy

Kim ngạch Tin tức

Xuất khẩu gạo lập kỷ lục

Xuất khẩu gạo lập kỷ lục

Tính chung 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 4 tỉ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.