Hủy

Kim ngạch xuất khẩu Tin tức

  • 22/07/2020 - 08:37

    Cá tra có về đích "an toàn" trong 2020?

    Doanh nghiệp cá tra vẫn chưa thể trở lại “thời bình” với kim ngạch xuất khẩu ảm đạm. Mọi chuyện được trông chờ vào sự khởi sắc của quý III/2010.
Người Tiên Phong