Hủy
Kinh Doanh

4 bộ họp triển khai phối hợp quản lý, điều hành vĩ mô 2015

Thứ Năm | 18/12/2014 09:15

Hai nhóm vấn đề được thảo luận là phối hợp quản lý, điều hành các chỉ tiêu vĩ mô 2015, hình thành và củng cố tổ điều phối, cơ chế phối hợp.
 

Ngày 17/12/2014, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất triển khai “Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô” giữa bốn bộ: Kế hoạch và Đầu tư, NHNN, Bộ Tài chính và Bộ Công thương.

Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và đại diện lãnh đạo của 4 bộ, ngành tham gia ký kết Quy chế.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề: Phối hợp quản lý và điều hành các chỉ tiêu vĩ mô trong quý I và cả năm 2015; Hình thành và củng cố tổ điều phối của các bộ và cơ chế hoạt động phối hợp cụ thể giữa các tổ với các cơ quan tổ chức khác có liên quan.

“Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô” giữa bốn bộ được ký kết ngày 14/12/2014 nhằm thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Mục tiêu quy chế nhằm góp phần thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chính phủ; tăng cường tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế vĩ mô; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động kinh tế- xã hội trong và ngoài nước trong từng thời kỳ. Đồng thời, việc ký kết quy chế phối hợp giữa bốn bộ cũng hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, tăng khả năng dự đoán được để góp phần tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Quy chế quy định việc phối hợp xây dựng, đề xuất định hướng các mục tiêu kinh tế vĩ mô hàng năm, trung – dài hạn và điều hành thực hiện các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu chi ngân sách nhà nước, cán cân thương mại và tiêu dùng. Phối hợp, tham vấn lấy ý kiến, chia sẻ thông tin trong soạn thảo, thực hiện, theo dõi, đánh giá, giải trình kết quả thực hiện chính sách đầu tư và phân bổ nguồn lực, tiền tệ và tín dụng, tài khoá, thương mại trong nước, xuất nhập khẩu và tiêu dùng; Phối hợp trong việc nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo tác động của các chính sách (đầu tư và phát triển, tiền tệ, tín dụng, tài khoá, thương mại và giá cả) đối với các mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Quy chế chỉ rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong phối hợp xây dựng và điều hành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng và điều hành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tập trung vào: Tốc độ tăng trưởng GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn tín dụng nhà nước, đầu tư của các loại hình doanh nghiệp, đối tác công- tư và tiêu dùng xã hội.

Về phối hợp xây dựng và điều hành mục tiêu lạm phát, NHNN chủ trì xây dựng và điều hành mục tiêu lạm phát, trong đó tập trung vào: Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế, tổng phương tiện thanh toán, lãi suất, cán cân thanh toán và tỷ giá.

Về phối hợp điều hành cân đối thu – chi ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và thực hiện chính sách tài khoá bao gồm cân đối thu, chi, bội chi ngân sách Nhà nước; quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế.  

Về phối hợp xây dựng và điều hành thương mại trong nước, xuất nhập khẩu và cán thương mại: Bộ Công thương chủ trì điều hành thương mại trong nước, xuất nhập khẩu và cán cân thương mại, trong đó tập trung vào phát triển thị trường trong nước, xuất nhập khẩu và cán cân thương mại.

Theo Quy chế, Bộ KH&ĐT chủ trì, định kỳ hàng quý tập hợp, đánh giá kết quả phối hợp trong điều hành các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Ngoài việc họp định kỳ sẽ có các báo cáo tháng, quý, năm. Mỗi cơ quan thành lập Tổ điều phối với thành phần là đại diện các đơn vị trực thuộc có liên quan là đầu mối thực hiện.

Nguồn DVO/SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong