Hủy
Kinh Doanh

Bổ sung Giấy phép hoạt động của SeABank và SHB

Thứ Sáu | 29/11/2013 18:42

Bổ sung thêm các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; Ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay.
 

Ngày 28/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 2764/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Quyết định số 2765/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo đó, Thống đốc NHNN bổ sung điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á các nội dung hoạt động: Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; Ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay.

Thống đốc NHNN bổ sung điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0041/NH-GP ngày 12/11/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội các nội dung hoạt động: Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; Ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay; Cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung trên.

Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội thực hiện nội dung của các Quyết định này.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và 0041/NH-GP ngày 12/11/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

Nguồn SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới