Hủy
Kinh Doanh

BTT: Công ty mẹ quý IV/2012 lãi tăng nhờ hoàn nhập dự phòng

Chủ Nhật | 20/01/2013 08:08

Suốt năm 2012, bất động sản không mang lại đồng doanh thu nào cho công ty mẹ BTT và công ty cũng không phải chịu khoản lỗ nào từ chứng khoán.
 
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch Vụ Bến Thành BTT công bố báo cáo tài chính của riêng công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 83,76 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán tăng cao lên lãi gộp đạt 22,2 tỷ đồng giảm gần 2 tỷ đồng so với quý IV/2011.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng nhờ được hoàn nhập 4,53 tỷ đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn nên công ty ghi nhận chi phí tài chính -1,5 tỷ đồng nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao hơn so với cùng kỳ nhưng BTT công ty mẹ vẫn lãi thuần hơn 13 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2011.

Công ty mẹ có thêm 603 triệu đồng lợi nhuận khác trong khi cùng kỳ lãi khác chỉ có hơn 66 triệu đồng nên lợi nhuận sau thuế (LNST) của riêng quý IV/2012 đạt 10,13 tỷ đồng tăng 28% so với quý IV/2011.

LNST còn lại sau khi chia cho hợp tác kinh doanh là 9,986 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 318,2 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đáng chú ý trong cơ cấu doanh thu, nếu năm 2011 công ty có được hơn 21,6 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản thì suốt năm 2012 công ty mẹ không có đồng doanh thu nào từ hoạt động này, doanh thu chính đến từ hoạt động bán hàng.

Khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trong năm 2012 đạt hơn 7 tỷ đồng gấp gần 2 lần năm 2011 và chi phí tài chính giảm mạnh (năm 2012 BTT công ty mẹ không chịu khoản lỗ do bán chứng khoán) đã giúp LNST còn lại năm 2012 đạt 38,15 tỷ đồng tăng 24,6% so với năm 2011.

LNTT đạt 48,87 tỷ đồng tăng 21,4% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt 19% kế hoạch cả năm 2012 của công ty mẹ.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới