Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ PVT lãi quý 3 tăng vọt do bán tàu kho nổi FSO

Thứ Tư | 29/10/2014 12:52

9 tháng đầu năm, công ty mẹ đạt doanh thu 1.433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 167 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 20% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý III/2014 đạt 494 tỷ đồng, tương đương khoản doanh thu cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp quý này lại giảm 31%, chỉ đạt 18,7 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 4%.

Doanh thu tài chính quý này giảm 25%, trong khi chi phí tài chính cũng giảm 36%, chi phí bán hàng không dao động nhiều so với cùng kỳ quý trước.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 75,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với quý III/2013. EPS đạt 325 đồng.

Giải trình về biến động lợi nhuận, công ty cho biết hoạt động thanh lý tài sản cố định tàu kho nổi FSO đem lại lợi nhuận 70,8 tỷ đồng, góp phần tăng lợi nhuận kế toán trước thuế cùng với hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ đạt doanh thu 1.433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 167 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 20% so với 9 tháng đầu năm 2014.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản đạt 6.972 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu của công ty giảm mạnh 38,3% và đạt hơn 676,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2014, nợ ngắn hạn của công ty đạt hơn 1.052,8 tỷ đồng, giảm 27,3% so với đầu năm 2014. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của công ty tăng 53,6%, đạt gần 95,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 176,5 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 2.558 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/PVT). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/PVT). Đơn vị: Tỷ đồng


Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO