Hủy
Kinh Doanh

IDI chào bán 38 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:6

Thứ Năm | 02/10/2014 20:12

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
 
Ngày 26/09/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận choCông ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (mã IDI)chào bán 39,9 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Công ty sẽ tiến hành phân phối số cổ phần này trong vòng 90 ngày.

Hiện tại, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 45,6 triệu cổ phiếu. Nếu chào bán thành công toàn bộ số cổ phần nói trên, tổng số cổ phiếu lưu hành sẽ là 85,5 triệu cổ phiếu.

Công ty chào bán 38 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:6. Cổ đông cứ sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu mới. Ngoài ra, công ty cũng chào bán cho cán bộ nhân viên 1,9 triệu cổ phần IDI.

Như vậy, IDI dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 399 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn trung và dài hạn cho dự án nhà máy tinh luyện dầu ăn, xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (Nguồn: IDI)

Đợt chào bán này không được bảo lãnh phát hành nên có thể xảy ra khả năng cổ phiếu không được chào bán hết.Trong trường hợp đó, số tiền thu về không đủ để tài trợ cho mục đích chào bán, công ty cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và các nguồn huy động khác để bổ sung.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị Công ty phân phối số lượng cổ phiếu không được đặt mua hết cho các đối tượng khác với giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới