Hủy
Kinh Doanh

Intresco lỗ tiếp 12 tỷ đồng trong quý II/2014

Thứ Sáu | 15/08/2014 07:10

Doanh thu tăng so với cùng kỳ nhưng Intresco bán hàng dưới giá vốn và lỗ gộp hơn 2,4 tỷ đồng.
 
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 của Intresco cho thấy, doanh thu đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 69%, Công ty bán hàng dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm.

Các loại chi phí dù giảm mạnh thì Intresco vẫn khiến lợi nhuận sau thuế âm hơn 12 tỷ đồng. Phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 12,12 tỷ đồng, EPS âm 177 đồng.

Cộng với lỗ hơn 1 tỷ từ quý I, lũy kế 6 tháng, Intresco lỗ sau thuế 13,32 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Sau khi lỗ 297 trong năm 2013 do trích lập dự phòng 241 tỷ đồng cho dự án Intresco Tower, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới hết 30/6 là âm 253 tỷ đồng. Tổng tài sản là 2.297 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hàng tồn kho với 1.718 tỷ đồng.

Intresco cho biết quý II/2014 là do công ty trả bớt nợ ngân hàng nên chi phí tài chính giảm. So với đầu năm, vay và nợ ngắn hạn giảm 26 tỷ đồng, còn 232 tỷ đồng và vay và nợ dài hạn giảm 16 tỷ đồng xuống còn 150 tỷ đồng.

Nguồn: ITC
Nguồn: ITC

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới