Hủy
Kinh Doanh

PetroVietnam đạt 62,8 nghìn tỷ đồng LNTT năm 2013

Thứ Ba | 07/01/2014 19:55

Năm 2014, PetroVietnam đặt kế hoạch Tổng doanh thu hợp nhất là 353,0 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 55 nghìn tỷ đồng.
 
Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam-PVN), tổng doanh thu toàn bộ các đơn vịTập đoàn đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm. Nộp ngân sách đạt 195,4 nghìn tỷđồng.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 384,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bìnhquân (ROE) đạt 17,1%; Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2013 đạt 1,12 lần - đảm bảo vốn antoàn và phát triển.

Hệ số nợ/tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2013 là 0,4 lần, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và đầutư phát triển của tập đoàn.

Năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu 673,3 nghìn tỷ đồng doanh thu toàn bộ cácđơn vị thuộc tập đoàn, nộp ngân sách 144,5 nghìn tỷ đồng; Tổng doanh thu hợp nhất là 353,0 nghìn tỷđồng và lợi nhuận trước thuế là 55 nghìn tỷ đồng.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO