Hủy
Kinh Doanh

TPHCM lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

Thứ Bảy | 28/07/2012 09:06

Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, chủ tịch UBND quận báo cáo kết quả cho UBND TPHCM chậm nhất vào ngày 30/11/2012.
 
UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa giao chủ tịch UBND các quận tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường đủ hai năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, chủ tịch UBND quận báo cáo kết quả cho UBND TPHCM (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất vào ngày 30/11/2012.

TPHCM đã thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường từ ngày 25/4/2009. Kể từ thời điểm này, các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thực hiện theo cơ chế bổ nhiệm.

Năm 2011, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo UBND các quận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường đã đủ hai năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Tuy vậy, đến năm 2012, có một số Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường được bổ nhiệm sau nên thành phố chỉ đạo tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm.

Nguồn Chính phủ

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO