Hủy
Kinh Doanh

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thứ Ba | 05/08/2014 16:37

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP, làm Trưởng ban.
 
UBND TPHCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP, làm Trưởng ban; ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP, làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện, xây dựng các đề án, chương trình; tham mưu cho lãnh đạo TP các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP; theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và lãnh đạo đơn vị được giao các chương trình, đề án cụ thể có liên quan đến Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP giai đoạn (2015 - 2020), định hướng đến năm 2025 chịu trách nhiệm trước UBND TP về nhiệm vụ được giao.

Định kỳ hàng quý, mỗi Ủy viên Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ thực hiện các công tác có liên quan đến Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo đến UBND TP.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP giai đoạn (2015 - 2020), định hướng đến năm 2025.

Sở Công thương sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức, xây dựng, nghiên cứu tham mưu các cơ chế, chính sách và các chương trình, đề án khác có liên quan nhằm phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP; Xây dựng kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo và kinh phí thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án khác có liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP trình UBND TP xem xét, phê duyệt cấp kinh phí cho Sở Công Thương. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung và báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo các nội dung về phát triển công nghiệp hỗ trợ theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng/Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới