Hủy

Kinh tế nông nghiệp Tin tức

  • 08/09/2014 - 11:16

    Thanh Oai sẽ thành đại đô thị

    Theo Quy hoạch xây dựng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch khoảng hơn 12.385ha.
  • 28/04/2014 - 14:15

    Nghịch lý của chính sách bảo hộ

    Kinh tế Việt Nam thời hậu gia nhập WTO đang rơi vào nghịch lý: ngành có khả năng cạnh tranh cao thì lại không nhận được bảo hộ một cách hiệu quả.