Hủy

Kinh tế xanh Tin tức

  • 08/05/2019 - 16:49

    Start-up Scotland làm dầu từ bã cà phê

    Thành công trong việc chiết xuất dầu từ bã cà phê vừa tiết kiệm tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, vừa cứu các rừng mưa nhiệt đới.
  • 14/12/2018 - 06:30

    Nền kinh tế tuần hoàn

    Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn hứa hẹn là giải pháp cho nhiều vấn đề ở Việt Nam.