Hủy

Kinh tế xanh Tin tức

Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

Nạn phá rừng tại nơi lá phổi “từng xanh" của trái đất, Amazon, trở nên nghiêm trọng đến mức khu rừng thải ra khí carbon nhiều còn hơn hấp thụ.

  • 26/11/2021 - 07:30

    Vốn xanh cho năng lượng sạch

    Việt Nam tranh thủ nguồn tài chính khí hậu cũng như dòng vốn đầu tư vào năng lượng sạch đang sôi động trên thế giới.
  • 16/07/2021 - 08:00

    Xây dựng xanh

    Những ai giải được bài toán xây dựng xanh sẽ hưởng lợi lớn từ một ngành có quy mô lên tới 610,61tỉ USD vào năm 2027.