Hủy

La hoi Tin tức

  • 02/10/2014 - 19:40

    Chuyện lạ từ biểu tình Hồng Kông

    Cuộc đấu tranh tại Hồng Kông trở nên quyết liệt khi những người đứng đầu tuyên bố không dừng lại ở biểu tình ôn hòa nếu đặc khu trưởng không từ chức.
  • 21/07/2014 - 12:10

    Tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định

    Với kết quả đạt được trong thời gian qua, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới như mục tiêu đề ra.