Hủy

Lãi suất cho vay ngân hàng Tin tức

Ngân hàng thừa tiền

Ngân hàng thừa tiền

Dù nhiều ngân hàng đang dư tiền để cho vay, nhất là quý III và IV năm nay, nhưng dòng tiền lớn vẫn chưa tìm tới doanh nghiệp.