Hủy

Làm giàu Tin tức

Thắng bại trong lạm phát

Thắng bại trong lạm phát

Bên cạnh gây ra chi phí tổng thể cho nền kinh tế, lạm phát còn tạo ra người chiến thắng và kẻ thua cuộc.

Thắng bại trong lạm phát

Thắng bại trong lạm phát

Bên cạnh gây ra chi phí tổng thể cho nền kinh tế, lạm phát còn tạo ra người chiến thắng và kẻ thua cuộc.