Hủy

Lao đao Tin tức

Khi McDonald's lao đao

Khi McDonald's lao đao

Sau một loạt thành công, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới đang lúng túng tìm hướng đi cho tương lai.