Hủy

Lao động thuê ngoài Tin tức

Nhân sự thuê ngoài, xu hướng mới bùng phát ở Việt Nam

Nhân sự thuê ngoài, xu hướng mới bùng phát ở Việt Nam

Lao động thuê ngoài hay Nhân sự thuê ngoài ngày nay đang được xem là cách thức mới để cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hữu hiệu và linh hoạt, ngoài phương pháp truyền thống là tuyển dụng.