Hủy

Lập kế hoạch vốn Tin tức

  • 29/04/2014 - 07:04

    SDT đạt doanh thu 1.210 tỷ năm 2013

    Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện đạt 1.292 tỷ đồng, tương đương 148% kế hoạch năm 2013. Lợi nhuận trước thuế là 102 tỷ đồng.
Người Tiên Phong