Hủy

Lập quy hoạch Tin tức

  • 26/05/2014 - 10:47

    Việt Nam sẽ có 22 tuyến đường cao tốc

    Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 xác lập mạng đường bộ cao tốc gồm 22 tuyến với tổng chiều dài 5.873km.