Hủy

Latinh Tin tức

Nở rộ khởi nghiệp ở Cuba

Nở rộ khởi nghiệp ở Cuba

Cộng đồng khởi nghiệp công nghệ xuất hiện ở Cuba với kỹ năng lập trình đáng nể, nhưng điều kiện hạ tầng và tài chính lại rất hạn chế.

  • 06/08/2014 - 16:18

    Fidel Castro chê Mỹ, châu Âu

    Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lưu ý rằng, "các lực lượng mới và thiết yếu" đã nổi lên trên bản đồ chính trị toàn cầu.