Hủy

Lệ phí trước bạ Tin tức

  • 10/07/2013 - 07:54

    Hôm nay khai mạc kỳ họp HĐND TPHCM

    Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét một số nội dung quan trọng như tăng viện phí, học phí, giảm lệ phí trước bạ xe ô tô…
  • 18/06/2013 - 18:01

    Sẽ giảm một nửa thuế, phí ôtô?

    Để phát triển công nghiệp ôtô, Bộ Công Thương cho rằng cần giảm một nửa mức thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ.