Hủy

Lịch công tác Tin tức

Xứ Đàng Trong của 'một Việt Nam khác'

Xứ Đàng Trong của 'một Việt Nam khác'

Tác phẩm “văn sử bất phân” Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 - 18 (Nguyễn Nghị dịch, NXB Trẻ tái bản lần thứ nhất, quý 3/2013) của Li Tana, đã được trao giải Sách hay 2013..

Người Tiên Phong