Hủy

Liên minh châu Âu Tin tức

  • 16/02/2022 - 10:12

    EU đầu tư 48 tỉ USD vào chip

    Liên minh Châu Âu đã công bố kế hoạch cắt bỏ sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip Châu Á bằng cách tự đầu tư xây dựng