Hủy

Liễu Giai Tin tức

  • 12/12/2013 - 19:18

    Chúng ta vừa giàu hẳn lên!

    Năm ngoái mỗi người trong chúng ta đều giàu thêm chừng 150 USD mà ít ai biết. Còn ai ở TPHCM thì thu nhập năm ngoái bỗng tăng thêm 400 USD.
  • 04/11/2013 - 11:30

    Giải ngân gần 3 tỷ USD vốn vay

    Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 10, các dự án vay nước ngoài giải ngân đạt 158,67 triệu USD, luỹ kế 10 tháng đầu năm đạt 2.998,45 triệu USD.