Hủy

Lĩnh vực tư nhân Tin tức

  • 03/05/2013 - 10:13

    Dự án tỷ USD 'xếp hàng' vào Việt Nam

    Thay vì những dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản như trước đây, 2013 có thể là năm của các dự án tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất.