Hủy

Livestream Tin tức

  • 12/11/2020 - 15:58

    Livestream "lên ngôi" trong Lễ Độc thân

    Hạ tầng kỹ thuật số Alibaba xử lý 583.000 đơn hàng mỗi giây ở giai đoạn đỉnh điểm, minh chứng cho sức mạnh và quy mô nền tảng công nghệ của Alibaba.