Hủy

Lo hang Tin tức

  • 24/02/2015 - 08:52

    Lo lắng vì địa chỉ ngân hàng

    Các hóa đơn, chứng từ hợp pháp được sử dụng trong khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng phải có đủ thông tin gồm tên và địa chỉ của ngân hàng...