Hủy

Logistics Tin tức

Yếu tố Nhật ở Gemadept

Yếu tố Nhật ở Gemadept

Nhà đầu tư Nhật không cưỡng nổi sức hút của doanh nghiệp dẫn đầu ngành khai thác cảng và logistics tại Việt Nam.

  • 25/03/2018 - 10:54

    Nóng chuỗi cung ứng lạnh

    Thị trường logistics và cung ứng lạnh Việt Nam rất manh mún khi những hợp tác xã, hộ gia đình tự đầu tư kho lạnh quy mô nhỏ riêng.