Hủy

Lợi nhuận gộp Tin tức

  • 16/10/2014 - 08:01

    Tin vắn chứng khoán ngày 16/10

    Tình hình kinh doanh Vietnam Airlines trước IPO, Sài Gòn Đan Linh mua 7 triệu cổ phiếu SSI, HAG 9 tháng vượt 13% kế hoạch năm... là những tin đáng chú ý.
  • 29/04/2014 - 07:04

    SDT đạt doanh thu 1.210 tỷ năm 2013

    Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện đạt 1.292 tỷ đồng, tương đương 148% kế hoạch năm 2013. Lợi nhuận trước thuế là 102 tỷ đồng.