Hủy
Kinh Doanh

VNDIRECT lãi 43 tỷ đồng trong quý III, gần gấp đôi cùng kỳ

Thứ Tư | 22/10/2014 15:41

Lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu tăng manh, đặc biệt doanh thu môi giới gấp 3,5 lần cùng kỳ.
 
Quý III/2014, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND) đạt 114 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng tăng gần gấp đôi cùng kỳ, đạt 43 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới tăng mạnh nhất, từ 14 tỷ đồng trong quý III/2013 lên gần 50 tỷ đồng trong quý III/2014. Doanh thu hoạt động này chiếm 44% trong cơ cấu doanh thu.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động cũng gấp hơn 10 lần cùng kỳ, đạt 29 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng gấp rưỡi, đạt 32 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt 314 tỷ đồng doanh thu và 121 tỷ đồng lợi nhuận. Doanh thu tăng 65% và lợi nhuận tăng 3% so với cùng kỳ.

Đến cuối quý III/2014, tổng tài sản đạt 2.902 tỷ đồng, gần gấp rưỡi so với đầu năm, chủ yếu là do tăng tiền và các khoản tương đương tiền cũng khoản phải thu hoạt động chứng khoán.

Khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán gấp đôi đầu năm, đạt 1.253 tỷ đồng. Khoản phải trả này là một phần của tiền và các khoản tương đương tiền, là tiền gửi của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán.

Chỉ tiêu

Quý III/2014

Quý III/2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Tổng doanh thu

114,25

51,35

122,5%

313,82

190,35

64,9%

- Môi giới

49,70

14,03

254,2%

135,56

55,04

146,3%

- Đầu tư, góp vốn

14,70

9,15

60,7%

41,78

48,18

-13,3%

- Tư vấn

0,45

0,47

-4,3%

1,98

0,65

204,6%

- Lưu ký

0,57

0,43

32,6%

1,67

1,18

41,5%

- Doanh thu khác

48,83

27,27

79,1%

132,82

85,30

55,7%

Doanh thu thuần

114,25

51,35

122,5%

313,82

190,35

64,9%

Chi phí hoạt động

28,88

2,73

957,9%

79,12

2,31

3325,1%

Lợi nhuận gộp

85,37

48,63

75,6%

234,70

188,05

24,8%

Chi phí quản lý

32,19

20,69

55,6%

88,11

56,71

55,4%

Lợi nhuận thuần

53,18

27,94

90,3%

146,59

131,34

11,6%

Lợi nhuận sau thuế

43,45

22,89

89,8%

121,19

117,65

3,0%

Kết quả kinh doanh quý III của VND (Nguồn: VND)
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO