Hủy

Lợi thế giá bán Tin tức

  • 27/06/2012 - 23:31

    S&P cảnh báo tín nhiệm của TKV

    Theo tổ chức này, tỷ suất lợi nhuận suy giảm cùng hoạt động vay nợ để đầu tư là những nhân tố có khả năng làm giảm độ khả tin của TKV.
Người Tiên Phong