Hủy

Lợi thế Việt Nam Tin tức

  • 05/01/2015 - 14:59

    Lối thoát cho ngành cao su

    Giá cao su thế giới ở mức thấp là cơ hội để ngành cao su Việt Nam tái cơ cấu theo hướng GTGT thay vì sản xuất, xuất khẩu mủ thô.
  • 09/06/2014 - 06:20

    Thuốc Việt lột xác!

    Ngành dược Việt Nam hiện có khoảng 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc, trong đó 100 công ty sản xuất tân dược và 78 doanh nghiệp sản xuất Đông dược.