Hủy

Lua tinh Tin tức

  • 18/10/2014 - 08:50

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 18/10

    Xuất khẩu gạo Campuchia 2013-2014 ước đạt 1 triệu tấn. Nhập khẩu gạo Hàn Quốc năm 2014 đạt 450.000 tấn. Xuất khẩu gạo Ấn Độ 2014-2015 dự báo đạt 11 triệu tấn