Hủy

Lúc sáng Tin tức

Mở khoá sáng tạo

Mở khoá sáng tạo

Giúp bạn thiết lập một cấu trúc bền vững để quá trình sáng tạo của bạn diễn ra hiệu quả hơn.

  • 09/04/2013 - 14:47

    Samsung 'đốt tiền' vào quảng cáo hơn là sáng tạo

    Lần đầu tiên trong 3 năm, Samsung chi quảng cáo nhiều hơn là nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dấu hiệu cho thấy họ bằng lòng với chính mình trong khi các đối thủ vẫn không ngừng sáng tạo.
Người Tiên Phong