Hủy

Lục tuần Tin tức

  • 28/09/2013 - 06:04

    Giá vàng lên cao nhất tuần

    Giá vàng tăng phiên cuối tuần nhờ USD yếu đi, tính chung tuần giá chỉ tăng nhẹ trước những đồn đoán thiếu chắc chắn về cắt giảm kích thích kinh tế Mỹ.
  • 25/05/2013 - 07:45

    Giá đồng phiên cuối tuần giảm nhẹ

    Giá đồng chịu áp lực nhiều luồng tin, một bên là số liệu khả quan về việc làm, sản lượng công nghiệp Mỹ, một bên là sản xuất Trung Quốc suy yếu.