Hủy

Lưới điện quốc gia Tin tức

  • 16/04/2014 - 10:53

    BTP gặp thuận lợi nhờ hạn hán

    Dự báo lượng mưa hạn chế sẽ khiến sản lượng các nhà máy thủy điện giảm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng 30% lượng điện đặt hàng BTP trong năm 2014.
  • 31/07/2013 - 11:22

    288.000 USD hỗ trợ phát triển điện gió

    Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) vừa phê duyệt khoản viện trợ ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển điện gió cho Việt Nam.