Hủy

Lượt là Tin tức

  • 29/05/2014 - 15:06

    Xuất khẩu gần 2 tỷ USD cà phê

    5 tháng, Việt Nam xuất khẩu 966.000 tấn cà phê với 1,96 tỷ USD, tăng 36,7% về khối lượng và tăng 29% về giá trị so cùng kỳ 2013.