Hủy

Lưu lượng giao thông Tin tức

  • 05/08/2014 - 14:04

    Thái Lan dùng cao su xây đường giao thông

    Chính quyền quân sự Thái Lan đã tìm ra phương thức mới để đối phó với tình trạng dư thừa cao su thiên nhiên tại nước này: dùng cao su lót đường.
Người Tiên Phong