Hủy

Luyện tập Tin tức

  • 04/09/2014 - 15:00

    4 thứ tạo nên những người xuất chúng

    Theo quy tắc 10.000 giờ, bạn không thể xuất chúng trong bất kỳ lĩnh vực nào nếu không có đủ 10.000 giờ làm việc. Tuy người thành công có chỉ số IQ khá cao, nhưng mối quan hệ này chỉ có tác dụng đến ngưỡng 120.