Hủy

Luyện võ Tin tức

CEO phải lên Thiếu Lâm Tự đi thiền

CEO phải lên Thiếu Lâm Tự đi thiền

Cái nôi của Thiếu Lâm Quyền đang mở các khóa thiền cao cấp hướng đến giới kinh doanh. So với một khóa MBA, tiền trả cho khóa này rẻ hơn nhiều.

XOR, XOR Việt Nam